Terug naar de resultatenlijst

Adviserend arts bij Kind en GezinFunctiebeschrijving

Je werkt mee aan een medisch preventief beleid binnen alle beleidsdomeinen van Kind en Gezin: het geïntegreerd gezinsbeleid, de brede leefomgeving en adoptie. Je stemt daarbij proactief en klantgericht dat beleid af op de behoeften van de doelgroepen. Je werkt onder andere mee of trekt aan strategische planningsprocessen en projecten. Je verstrekt advies en informatie omtrent medische thema's aan verschillende groepen, vnl de lokale multidisciplinaire teams, het managementteam, het communicatieteam en inclusieve opvang.
Je werkt intensief samen met je collega-artsen aan het uitwerken van medische preventieve concepten, kwaliteitsborging, ondersteunende instrumenten en verzorgt op het werkveld mee de implementatie. Je traint daartoe collega's (vnl verpleegkundigen, collega-artsen en consultatiebureau-artsen) en verleent supervisie.
Je houdt gedreven kennis bij over de medisch-preventieve thema's waar Kind en Gezin actief in is, via literatuur, vorming en netwerking. En in overleg met je collega's van het medische beleidsteam breng je je eigen doorgedreven specialismes in of ontwikkel je deze. Je fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke expertises.
Je vindt je collega's - voor overleg - regelmatig en hoofdzakelijk op ons hoofdkantoor in Brussel. Jouw werkterrein met interne en externe klanten ligt vooral in het noorden van de provincie Antwerpen. Het medische beleidsteam is zelforganiserend waarin iedereen gedeeld leiderschap opneemt. Je neemt daarbij één of enkele team-faciliterende rollen op.

Je kan het volledig takenpakket nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Je beschikt over een diploma van arts. Een bijkomende specialisatie in de kindergeneeskunde of een masteropleiding in de jeugdgezondheidszorg strekt tot aanbeveling.
- Voor deelname via horizontale mobiliteit: Je werkt als contractueel personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met de rang A1 of een hogere rang dan A1 Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma.
- Je beschikt bij voorkeur over minstens 3 jaar relevante klinische ervaring. De kandidaat dient de relevantie van de beroepservaring voor de vacante betrekking aan te tonen. Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

Aanbod

- Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 80%
- Een verloning in de loonschaal A121P. Voor het berekenen van het nettoloon kan je surfen naar www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator. .
- Een goede opleiding
- Een maaltijdcheque per gewerkte dag
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
- Een dynamische en collegiale werkomgeving. Je maakt deel uit van het zelforganiserend team Medisch beleid waarbij je samen met de collega's de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van het medisch beleid binnen Kind en Gezin opneemt.

De vele voordelen van de Vlaamse Overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Solliciteren

Je kan solliciteren t.e.m. zondag 21 juli 2019.
- Klik op de knop 'Solliciteren voor deze functie'.
- Vul je gegevens in of meld je aan en actualiseer je gegevens.
- Verstuur op het einde je sollicitatie door via de knop 'Solliciteren'.
- Je krijgt binnen 15 minuten een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet, neem dan zeker contact op met de hr-consulent hieronder.

De selectieprocedure omvat een schriftelijke proef en aansluitend selectiegesprek in het hoofdbestuur in Brussel (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel)
Het verloop van de procedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Bijkomende informatie over de functie van adviserend arts kan je bekomen bij:
- Dr Moeni Gabriël, adviserend arts op het telefoonnummer 0499 99 63 26 of via e-mail moeni.gabriel@kindengezin.be of
- Dr Liesbet Vergauwen, adviserend arts op het telefoonnummer 0496 57 58 95 of via e-mail liesbet.vergauwen@kindengezin.be.

Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke, op het telefoonnummer 02 533 12 63 of via e-mail dave.claerhout@kindengezin.be

Bijlagen