Terug naar de resultatenlijst

Arts zorgtoeslag bij het Groeipakket in BrusselFunctiebeschrijving

Je staat interne en externe klanten bij via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening zorgtoeslag met als doel ertoe bij te dragen dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren en de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden.
Dit houdt o.a. in:
- (Proactief) analyseren van de behoeften van de organisatie en klanten met als doel een correct beeld te krijgen van de opportuniteiten en de noden.
- Op basis van het beleid en de behoefteanalyse de dienstverlening zorgtoeslag binnen het vakgebied proactief mee definiëren, implementeren en bijsturen, met als doel de casemanagers (interne klant) en evaluerend artsen (externe klant) en de organisatie op de best mogelijke manier te ondersteunen.
- Ontwikkelen of aanpassen van concepten, systemen, processen, methoden en technieken in nauw overleg met de klant met als doel door algemeen toepasbare of maatgerichte producten, processen en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitvoeren.
- Inhoudelijk ondersteunen en begeleiden van casemanagers en evaluerend artsen die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie in het kader van de zorgtoeslag voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoefte (Groeipakket) met als doel deskundige oplossingen aan te bieden zowel proactief als naar aanleiding van een vraag.
- Kwaliteitsborging op niveau van de dienstverlening. Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang of resultaten van processen en dienstverlening met als doel een optimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen conform de afspraken, richtlijnen en regelgeving.
- Kwaliteitsborging op niveau van het team Medisch beleid. Binnen het team Medisch beleid de indicatoren, dashboardgegevens en andere kwaliteitsparameters raadplegen en toetsen aan de
norm met als doel tekortkomingen binnen de teamwerking op te sporen en eventueel acties te ondernemen.
- Communiceren over de dienstverlening zorgtoeslag met als doel de belanghebbenden te informeren en hen te stimuleren
- Netwerken, actief bijhouden, uitwisselen en inzetten van kennis en ervaring, vanuit een multidisciplinaire invalshoek, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en input te geven aan het beleid van de organisatie.
- Vanuit ervaring in het eigen vakgebied en met zicht op andere vakgebieden mee bepalen van het beleid met als doel het beleid te laten aansluiten op de noden van de gezinnen.
- Vanuit een doorgedreven expertise, fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt. Bouwt de kennis verder uit en verankert deze binnen de organisatie met als doel het kennisniveau op peil te houden.

Je kan het volledig takenpakket nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Je beschikt over een diploma van arts.
Specialisatie pediatrie, master in de Jeugdgezondheidszorg en/ of revalidatiewetenschappen, licentie gehandicaptenzorg, master handicapstudies, neurologie,... strekt tot aanbeveling.
- Relevante ervaring is een pluspunt.
Je dient de relevantie van de beroepservaring voor de vacante betrekking aan te tonen. Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

Aanbod

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
- Een voltijds brutomaandloon van minstens 4083 euro
- Een goede opleiding
- Een maaltijdcheque per gewerkte dag
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
- Een dynamische en collegiale werkomgeving.

De vele voordelen van de Vlaamse Overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Solliciteren

Je kan solliciteren t.e.m. maandag 26 november 2018.
- Klik op de knop 'Solliciteren voor deze functie'.
- Vul je gegevens in of meldt je aan en actualiseer je gegevens.
- Verstuur op het einde je sollicitatie door via de knop 'Solliciteren'.
- Je krijgt binnen 15 minuten een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet, neem dan zeker contact op met de hr-consulent hieronder. kan solliciteren t.e.zeker contact op met de hr-consulent hieronder.

Het verloop van de procedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Bijkomende informatie rond de functie kan je bekomen bij :
- Majori Van Gogh, centraal adviserend arts, op het telefoonnummer 0496 59 52 19 of via e-mail majori.vangogh@kindengezin.be
- Sylvia Walravens, stafmedewerker Algemeen Management Team, op het telefoonnummer 0496 27 94 92 of via e-mail sylvia.walravens@kindengezin.be

Met vragen rond de selectieprocedure kan je terecht bij Dave Claerhout, hr-consulent op het telefoonnummer 02 533 12 63 of via e-mail dave.claerhout@kindengezin.be

Bijlagen