Terug naar de resultatenlijst

Arts zorgtoeslag bij het Groeipakket in BrusselFunctiebeschrijving

Je staat interne (medisch ondersteuners) en externe (evaluerend artsen) actoren bij door het ontwikkelen en uitbouwen van specifieke dienstverlening zorgtoeslag met als doel ertoe bij te dragen dat de aanvraagprocedure en de afhandeling van de aanvraag geoptimaliseerd wordt en dat de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk kunnen functioneren. Dit verwezenlijk je door het creëren van een vlotte en correcte procedure, waarbij elke kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte de zorgtoeslag kan krijgen waar het recht op heeft en dat alle kinderen en gezinnen gelijk behandeld worden.

Je kan het volledig takenpakket nalezen in het functieprofiel in bijlage.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste sollicitatiedatum voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Je beschikt over een diploma van arts.
Specialisatie pediatrie, master in de Jeugdgezondheidszorg en/ of revalidatiewetenschappen, licentie gehandicaptenzorg, master handicapstudies, neurologie,... strekt tot aanbeveling.
- Relevante ervaring is een pluspunt.
Je dient de relevantie van de beroepservaring voor de vacante betrekking aan te tonen. Voor de berekening van de relevante beroepservaring worden deeltijdse prestaties als voltijds beschouwd.

Aanbod

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
- Een voltijds brutomaandloon van minstens 4083 euro
- Een goede opleiding
- Een maaltijdcheque per gewerkte dag
- Gratis hospitalisatieverzekering
- Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
- Een dynamische en collegiale werkomgeving.

De vele voordelen van de Vlaamse Overheid kan je nalezen op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Solliciteren

Je kan solliciteren t.e.m. woensdag 20 februari.
- Klik op de knop 'Solliciteren voor deze functie'.
- Vul je gegevens in of meldt je aan en actualiseer je gegevens.
- Verstuur op het einde je sollicitatie door via de knop 'Solliciteren'.
- Je krijgt binnen 15 minuten een bevestigingsmail. Ontvang je deze niet, neem dan zeker contact op met de selectieverantwoordelijke hieronder.

De selectieprocedure omvat een CV-screening, een schriftelijke proef en een selectiegesprek. Het verloop van de procedure kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Contact

Bijkomende informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Bart Lachaert, themamanager Groeipakket, op het telefoonnummer 0476 27 15 92 of via e-mail bart.lachaert@kindengezin.be

Voor bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden kan je contact nemen met Dave Claerhout, selectieverantwoordelijke, telefoonnummer 02 533 12 63 of via mail dave.claerhout@kindengezin.be

Bijlagen