Terug naar de resultatenlijst

Gezinsondersteuner Oost-VlaanderenFunctiebeschrijving

Je kan vanuit de eigen levenservaring verbindend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen en andere dienstverleners binnen het ontwikkelde beleidskader van de preventieve gezinsondersteuning. Zo willen we kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen geven en ouders ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject.

Profiel

Om dat te bereiken zijn we op zoek naar een gezinsondersteuners die aandacht heeft voor diversiteit en maatwerk. Samen met de regioverpleegkundige en met het gezin, loop je een traject met als doel het gezin sterker te maken, zodat de kinderen betere kansen krijgen zich te ontwikkelen. Dit betekent:
- dat je op weg gaat met gezinnen die leven in kansarmoede en/of sociale uitsluiting.
- dat je kan luisteren wat het gezin te vertellen heeft.
- dat je samen met het gezin op zoek gaat naar versterkende factoren zowel binnen hun eigen netwerk en/of binnen het hulpverleningslandschap.
- dat je kennis hebt van de sociale kaart.
- dat je methodieken en instrumenten geleerd hebt om met gezin in gesprek te gaan.
- dat je open staat voor de diversiteit van gezinnen met jonge kinderen.
- dat je het perspectief van deze gezinnen mee vertaalt binnen je team regioverpleegkundigen en externen.

De gezinsondersteuner die we zoeken heeft zelf sociale uitsluiting gekend en ervaren omwille van een eigen armoedeverhaal en/of een migratieverhaal.

Je beschikt bij voorkeur over een diploma in een menswetenschappelijke richting: jeugd en gehandicaptenzorg, opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting, intercultureel bemiddelaar (niveau middelbaar onderwijs volbracht).

Aanbod

Een deeltijdse contractuele aanwerving bij de Vlaamse Overheid - een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur namelijk 1 jaar met eventueel mogelijkheid tot verlenging - een gratis hospitalisatieverzekering- uitgebreide opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden- stimulerende werkomgeving in een open cultuur- maaltijdcheques per gewerkte dag enz.

Voor meer informatie rond de arbeidsvoorwaarden, kan je terecht op de website: http://www.werkenvoorvlaanderen.be

Contact

Je kan online solliciteren via onze website: www.kindengezin.be/jobs en vrijwilligers/vacatures bij Kind en Gezin.
Kandidaturen worden verwacht uiterlijk 3 april 2018.
Voor vragen over de inhoud van de functie van gezinsondersteuner kan je terecht bij Erna Houtman, consulent doelgroepen, via GSM 0499 56 54 49 of via e-mail: erna.houtman@kindengezin.be

Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Marianne Wuytack, team werving en selectie via GSM 0478 29 64 63 of via e-mail: marianne.wuytack@kindengezin.be

Bijlagen