Vrijwilligerswerk

Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden in een consultatiebureau van Kind en Gezin? Want werken in een consultatiebureau is werken aan een degelijke en kwaliteitsvolle zorg, die zo belangrijk is voor kinderen én ouders!

Tijdens de consulten op het consultatiebureau wordt de eigen zorgverlening van Kind en Gezin ingeschakeld in de werking van de consultatiebureaus die door privé- of publieke instanties (gemeente, OCMW enz.) worden georganiseerd. De vrijwilligers vallen ook onder de bevoegdheid van de organiserende besturen. Hun opdrachten zijn onthaal en meten en wegen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de vrijwilligers in het consultatiebureau of mail naar consultatiebureaus@kindengezin.be voor de contactgegevens van het organiserend bestuur van jouw consultatiebureau.

Meer informatie over vrijwilligerswerk vind je op http://www.vrijwilligerswerk.be/

Tekort vrijwilligers dreigt...

De vrijwilligers van Kind en Gezin worden steeds ouder. Als zij zouden stoppen met hun taak, wordt het moeilijk om geschikte vervangers te vinden.