Privacy verklaring

Alle persoonlijke gegevens die in de loop van de sollicitatieprocedure, bij de indiensttreding en gedurende de tewerkstelling bij Kind en Gezin worden verzameld, worden opgeslagen in één of meerdere bestanden, waarvan de dienst HRM van Kind en Gezin de houder is.

Bij de verwerking van de gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer beschermd zoals bepaald door de Wet van 8 december 1992 (Privacy-Wet). De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer en de opvolging van jouw sollicitatie, de personeelsadministratie, het personeelsbeleid en de wettelijke verplichtingen op dit vlak. Deze gegevens zijn toegankelijk voor de hr-consulenten van Kind en Gezin en de juryleden die bij het selectieproces betrokken zijn.

Je hebt recht op inzage van de persoonlijke gegevens die over je zijn opgeslagen. Indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je de verbetering of aanvulling hiervan doen via je online profiel.

Terug naar Boven